Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/07/2023 Quyết định quy định định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền Lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 18/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định quy định định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền Lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2023 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 18 qppl 2023_Signed.pdf