Thông tin văn bản
Văn bản số 10007/VP-KT ngày 03/11/2023 Sao gửi Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 10007/VP-KT Ngày ban hành: 03/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116175033.zip