Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1368/KH-UBND ngày 10/05/2024 Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2024
Số ký hiệu: 1368/KH-UBND Ngày ban hành: 10/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2024
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1368 ub 2024_Signed.pdf