Thông tin văn bản
Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 920/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 920 qd 2024_Signed.pdf