Thông tin văn bản
Công văn số 1310/UBND-KT ngày 08/05/2024 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024
Số ký hiệu: 1310/UBND-KT Ngày ban hành: 08/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1310 ub 2024_Signed.pdf