Thông tin văn bản
Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023
Số ký hiệu: 865/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 865 qd 2024.signed.pdf