Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 02/05/2024 Triển khai Quyết định số 980/QĐ-TTg của TTCP về danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường
Số ký hiệu: 1231/KH-UBND Ngày ban hành: 02/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 980/QĐ-TTg của TTCP về danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1231 ub 2024_Signed.pdf