Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 02/05/2024 Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của TTCP về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Số ký hiệu: 1230/KH-UBND Ngày ban hành: 02/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của TTCP về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1230 ub 2024_Signed.pdf