Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 17/05/2024 Triển khai Công điện số 43/CĐ-TTg của TTCP về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1442/KH-UBND Ngày ban hành: 17/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai Công điện số 43/CĐ-TTg của TTCP về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1442 ub 2024_Signed.pdf