Thông tin văn bản
Công văn số 1435/UBND-NC ngày 17/05/2024 Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
Số ký hiệu: 1435/UBND-NC Ngày ban hành: 17/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1435 ub 2024_Signed.pdf