Thông tin văn bản
Công văn số 1398/UBND-KT ngày 15/05/2024 Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024
Số ký hiệu: 1398/UBND-KT Ngày ban hành: 15/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1398 ub 2024_Signed.pdf