Thông tin văn bản
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/05/2024 Chỉ thị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 22/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 02 ct 2024_Signed.pdf