Thông tin văn bản
Công văn số 1527/UBND-KSTTHC ngày 24/05/2024 Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của TTCP về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Số ký hiệu: 1527/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 24/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của TTCP về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1527 ub 2024_Signed.pdf