Thông tin văn bản
Văn bản số 4405/VP-KT ngày 22/05/2024 sao gửi Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 4405/VP-KT Ngày ban hành: 22/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524154124.zip