Thông tin văn bản
Công văn số 1526/UBND-KSTTHC ngày 24/05/2024 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023
Số ký hiệu: 1526/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 24/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1526 ub 2024_Signed.pdf