Thông tin văn bản
Văn bản số 4311/VP-KSTTHC ngày 21/05/2024 sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 4311/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 21/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524154555.zip