Thông tin văn bản
Văn bản số 4262/VP-KT ngày 20/05/2024 Sao gửi Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Số ký hiệu: 4262/VP-KT Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524155045.zip