Thông tin văn bản
Văn bản số 4261/VP-KT ngày 20/05/2024 Sao gửi Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Số ký hiệu: 4261/VP-KT Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524155122.zip