Thông tin văn bản
Văn bản số 4225/VP-DT ngày 20/05/2024 sao gửi Tờ trình số 190/TTr-CP và Báo cáo số 191/BC-CP ngày 26/4/2024 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4225/VP-DT Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Tờ trình số 190/TTr-CP và Báo cáo số 191/BC-CP ngày 26/4/2024 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524155409.zip