Thông tin văn bản
Văn bản số 4514/VP-DT ngày 27/05/2024 sao gửi Thông báo số 241/TB-CP ngày 24/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 4514/VP-DT Ngày ban hành: 27/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 241/TB-CP ngày 24/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240527100035.zip