Thông tin văn bản
Văn bản số 4386/VP-KGVX ngày 22/05/2024 sao gửi văn bản hợp nhất số 2007/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số ký hiệu: 4386/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản hợp nhất số 2007/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240527100415.zip