Thông tin văn bản
Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 Danh mục lĩnh vực, nhóm ngành thu hút nguồn nhân lực và Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học năm 2024 của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1035/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Danh mục lĩnh vực, nhóm ngành thu hút nguồn nhân lực và Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học năm 2024 của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1035 qd 2024.signed.pdf