Thông tin văn bản
Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 147/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 147-NQ-HDND-MIEN NHIEM PCT UBND TINH- VO DUC TRONG-KH12.2024_0001.pdf