Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 17/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 17 qppl 2024_Signed.pdf