Thông tin văn bản
Văn bản số 4537/VP-KT ngày 27/05/2024 sao gửi Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4537/VP-KT Ngày ban hành: 27/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240603151841.zip