Thông tin văn bản
Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 _ Nguồn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 151/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 _ Nguồn ngân sách nhà nước
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 151-NQ-HDND- DIEU CHINH BO SUNG KE HOACH DAU TU CONG TRUNG HAN 2021-2025- KHT12_0001_Signed.pdf