Thông tin văn bản
Nghị quyết số 73/2024/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 - 2025
Số ký hiệu: 73/2024/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 73-2024-NQ-HDND- CHUONG TRINH MOI XA MOT SAN PHAM 2021-2025- KHT12_0001_Signed.pdf