Thông tin văn bản
Văn bản số 4768/VP-KT ngày 03/06/2024 sao gửi Quyết định số 1497/QĐ-BNN-VPĐP
Số ký hiệu: 4768/VP-KT Ngày ban hành: 03/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1497/QĐ-BNN-VPĐP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240605085246.zip