Thông tin văn bản
Văn bản số 4905/VP-NC ngày 06/06/2024 sao gửi Quy định số 4684-QĐ/TU ngày 31/5/2024
Số ký hiệu: 4905/VP-NC Ngày ban hành: 06/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quy định số 4684-QĐ/TU ngày 31/5/2024
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240607084901.zip