Thông tin văn bản
Văn bản số 4888/VP-KT ngày 05/06/2024 Sao gửi Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 4888/VP-KT Ngày ban hành: 05/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4888_VP-KT.rar