Thông tin văn bản
Văn bản số 4885/VP-KT ngày 05/06/2024 sao gửi Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 4885/VP-KT Ngày ban hành: 05/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4885vpkt.zip