Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 Quyết định “Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế và các chất ô nhiễm liên quan đến vấn đề về bệnh tật, sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Số ký hiệu: 19/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định “Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế và các chất ô nhiễm liên quan đến vấn đề về bệnh tật, sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2024 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 19 qppl 2024..signed.pdf