Thông tin văn bản
Văn bản số 5021/VP-KGVX ngày 10/06/2024 Sao gửi Nghị định số 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2024 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
Số ký hiệu: 5021/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2024 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240612135617.zip