Thông tin văn bản
Văn bản số 4899/VP-KT ngày 06/06/2024 sao gửi Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tiêu chí về giáo dục của huyện NTM
Số ký hiệu: 4899/VP-KT Ngày ban hành: 06/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tiêu chí về giáo dục của huyện NTM
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240612140420.zip