Thông tin văn bản
Văn bản số 5169/VP-DT ngày 17/06/2024 Sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 5169/VP-DT Ngày ban hành: 17/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240617153751.zip