Thông tin văn bản
Văn bản số 5135/VP-KT ngày 13/06/2024 Sao gửi Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 5135/VP-KT Ngày ban hành: 13/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240617153843.zip