Thông tin văn bản
Công văn số 1747/UBND-NC ngày 12/06/2024 Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1747/UBND-NC Ngày ban hành: 12/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1747 ub 2024 (De an)_Signed.pdf