Thông tin văn bản
Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 Ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Số ký hiệu: 1138/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1138 qd 024_Signed.pdf