Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 12/06/2024 Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1742/KH-UBND Ngày ban hành: 12/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1742 ub 2024_Signed.pdf