Thông tin văn bản
Văn bản số 5231/VP-KT ngày 17/06/2024 sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2024 của Bộ NN và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021 – 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT.
Số ký hiệu: 5231/VP-KT Ngày ban hành: 17/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2024 của Bộ NN và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021 – 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240620150510.zip