Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1817/KH-UBND ngày 20/06/2024 Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2024
Số ký hiệu: 1817/KH-UBND Ngày ban hành: 20/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1817 ub 2024_Signed.pdf