Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1202/QĐ-UBND ngày 20/06/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 1202/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1202 qd 2024_20240620110526231.signed.pdf