Thông tin văn bản
Nghị quyết số 80/2024/NQ-HĐND ngày 19/06/2024 Nghị quyết Quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên; chế độ, chính sách cho Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 80/2024/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/06/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên; chế độ, chính sách cho Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 80-2024-NQ-HDND- CHE DO TO BAO VE AN NINH TRAT TU- KHT13_0001.pdf