Thông tin văn bản
Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 19/06/2024 Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
Số ký hiệu: 163/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/06/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 163-NQ-HDND-PHAT TRIEN THANH NIEN 2030- KHT13_0001.pdf