Thông tin văn bản
Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 19/06/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
Số ký hiệu: 161/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/06/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 161-NQ-HDND- DIEU CHINH KE HOACH DAU TU CONG 2024- KHT13_0001.pdf