Thông tin văn bản
Văn bản số 5419/VP-NC ngày 24/06/2024 sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL và Thông tư số 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024
Số ký hiệu: 5419/VP-NC Ngày ban hành: 24/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL và Thông tư số 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240627162828.zip