Thông tin văn bản
Văn bản số 5400/VP-KT ngày 20/06/2024 sao gửi Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5400/VP-KT Ngày ban hành: 20/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240627162940.zip