Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 01/07/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Số ký hiệu: 22/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/07/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2024 Người ký: Nguyễn Hồng Thanh
Đính kèm: 22 qppl 2024_Signed.pdf