Thông tin văn bản
Văn bản số 5891/VP-KT ngày 08/07/2024 sao gửi Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 5891/VP-KT Ngày ban hành: 08/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104417.zip