Thông tin văn bản
Văn bản số 5811/VP-KSTTHC ngày 04/07/2024 Sao gửi Quyết định số 4768/QĐ-BCA của Bộ Công an
Số ký hiệu: 5811/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 04/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 4768/QĐ-BCA của Bộ Công an
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105338.zip